top of page
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Treed vandaag toe tot FlexiO:

FlexiO kan een extra besparing door extra zonneproductie realiseren en beperkt kosten bij negatieve prijzen

Als je een zonnestroominstallatie hebt die groter is dan de capaciteit van je hybride omvormer, biedt dit nieuwe mogelijkheden.
 

Op momenten van overvloedige zonne-energie kan FlexiO de energie gedeeltelijk opslaan in de batterij en/of terugleveren aan het elektriciteitsnet. Dit kan alleen worden gerealiseerd door gebruik te maken van FlexiO.
 

Dankzij FlexiO kan je dus extra energie benutten die wordt opgewekt door je zonnepanelen, en deze op de meest voordelige manier inzetten.  Dit resulteert in een extra besparing op je energierekening.

Als er negatieve stroomprijzen verwacht worden, dan is het mogelijk om capaciteit te voorzien in de batterij zodat een maximum aan zonneproductie kan gestockeerd worden. Op die manier kan injectie op het net aan negatieve prijzen vermeden worden.

Negatieve stroomprijzen zullen in de toekomst meer voorkomen. Een juiste dimensionering van de installatie is van belang.

bottom of page